Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI "FORTE" S.A. w dniu 14 czerwca 2019 roku

 1. Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ Spółki
 2. Projekty uchwał na ZWZ
 3. Formularz pełnomocnictwa
 4. Formularz wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika
 5. Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów w dniu ogłoszenia
 6. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych akcjonariuszy
 7. Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe 2018
 8. Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe 2018
 9. Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania
 10. Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania Grupy Kapitałowej
 11. Sprawozdanie na temat informacji niefinansowych FABRYK MEBLI "FORTE" S.A.
 12. Uchwała 13/2019 Rady Nadzorczej - ocena wniosku Zarządu co do pokrycia straty
 13. Uchwała 14/2019 Rady Nadzorczej - przedłożenie ZWZ sprawozdania z wyników oceny
 14. Sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2018
 15. Żądanie akcjonariusza MaForm S.ar.l. dotyczące dokonania zmian w porządku obrad wraz z projektem uchwały oraz uzasadnieniem
 1. Kandydatura do Rady Nadzorczej zgłoszona przez OFE PZU "Złota Jesień"
 2. Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI "FORTE" S.A.
 3. Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta
close
Ten serwis użytwa "ciasteczek" (cookies) aby ułatwić Ci dostęp do treści, a także w celu prowadzenia działań marketingowych i statystycznych. Zapisujemy i odczytujemy te tymczasowe informacje tylko w sposób dozwolony przez Twoją przeglądarkę. W jej ustawieniach możesz zmienić te preferencje zgodnie ze swoimi upodobaniami.