Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI "FORTE" S.A. w dniu 17 maja 2017 roku

 1. Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ Spółki
 2. Projekty uchwał na ZWZ
 3. Formularz pełnomocnictwa
 4. Formularz wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika
 5. Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów w dniu ogłoszenia
 6. Raport roczny Spółki wraz z opinią biegłego rewidenta za rok obrotowy 2016
 7. Skonsolidowany raport roczny Spółki wraz z opinią biegłego rewidenta za rok obrotowy 2016
 8. Uchwała nr 16/2017 Rady Nadzorczej - ocena sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania Zarządu
 9. Uchwała nr 17/2017 Rady Nadzorczej - ocena skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania Zarządu
 10. Uchwała nr 18/2017 Rady Nadzorczej - ocena wniosku Zarządu co do podziału zysku
 11. Sprawozdanie Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016
 12. Żądanie akcjonariusza Aviva OFE dotyczące dokonania zmian w porządku obrad wraz z projektami uchwał oraz uzasadnieniami 
 1. Kandydatura do Rady Nadzorczej FABRYK MEBLI "FORTE" S.A. zgłoszona przez MaForm S.A.R.L.
 2. Wycofanie kandydatury do Rady Nadzorczej FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. zgłoszonej przez MaForm S.A.R.L

 3. Zgłoszenie nowej kandydatury do Rady Nadzorczej FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. przez MaForm S.A.R.L

 4. Zgłoszenie kandydatury do Rady Nadzorczej FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. przez Aviva Powszechne Towarzystwo Emerytalne Aviva BZ WBK S.A.

 5. Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI "FORTE" S.A

 6. Odpowiedzi na pytania akcjonariusza zadane Zarządowi w trybie art. 428 § 1 Kodeksu spółek handlowych

 7. Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu FABRYK MEBLI "FORTE" S.A.

close
Ten serwis użytwa "ciasteczek" (cookies) aby ułatwić Ci dostęp do treści, a także w celu prowadzenia działań marketingowych i statystycznych. Zapisujemy i odczytujemy te tymczasowe informacje tylko w sposób dozwolony przez Twoją przeglądarkę. W jej ustawieniach możesz zmienić te preferencje zgodnie ze swoimi upodobaniami.