Raporty bieżące

03.12.2019 Raport bieżący nr 29/2019 Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta wykonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze
27.11.2019 Raport bieżący nr 28/2019 Informacja poufna - zawarcie znaczącej umowy przez Emitenta
26.11.2019 Raport bieżący nr 27/2019 Informacja poufna
23.10.2019 Raport bieżący nr 26/2019 Informacja poufna – wstępna informacja o wynikach finansowych Emitenta za III kwartał 2019 r.
18.09.2019 Raport bieżący nr 25/2019 Rejestracja przez Sąd zmian w Statucie
29.08.2019 Raport bieżący nr 24/2019 Rejestracja przez Sąd zmian w Statucie
28.08.2019 Raport bieżący nr 23/2019 Zawarcie przez Emitenta aneksu do umowy kredytowej
13.08.2019 Raport bieżący nr 22/2019 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta
12.08.2019 Raport bieżący nr 21/2019 Informacja poufna
09.08.2019 Raport bieżący nr 20/2019 Treść uchwał NWZ
02.08.2019 Raport bieżący nr 19/2019 -informacja poufna – zawarcie znaczącej umowy przez Emitenta
25.07.2019 Raport bieżący nr 18/2019 -informacja poufna – wstępna informacja o wynikach finansowych Emitenta za II kwartał 2019 r.
19.07.2019 Raport bieżący nr 17/2019 Zmiany w porządku obrad NWZ FABRYK MEBLI "FORTE" S.A. zwołanego na dzień 9 sierpnia 2019 roku
28.06.2019 Raport bieżący nr 16/2019 Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FABRYK MEBLI „FORTE” Spółki Akcyjnej na dzień 9 sierpnia 2019 roku
19.06.2019 Raport bieżący nr 15/2019 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta
14.06.2019 Raport bieżący nr 14/2019 Powołanie osób zarządzających Emitenta
14.06.2019 Raport bieżący nr 13/2019 Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały ZWZ
14.06.2019 Raport bieżący nr 12/2019 Treść uchwał ZWZ
07.06.2019 Raport bieżący nr 11/2019 Zawarcie przez Emitenta aneksu do umowy kredytowej
03.06.2019 Raport bieżący nr 10/2019 Informacja uzyskana w trybie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej
24.05.2019 Raport bieżący nr 9/2019 Zmiany w porządku obrad ZWZ FABRYK MEBLI "FORTE" S.A. zwołanego na dzień 14 czerwca 2019 roku
15.05.2019 Raport bieżący nr 8/2019 Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ FABRYK MEBLI "FORTE" S.A. na dzień 14 czerwca 2019 roku wraz z projektami uchwał
24.04.2019 Raport bieżący nr 7/2019 Informacja poufna – wstępna informacja o wynikach finansowych Emitenta za I kwartał 2019 r
13.02.2019 Raport bieżący nr 6/2019 Informacja poufna - zawarcie znaczącej umowy przez Emitenta
04.02.2019 Raport bieżący nr 5/2019 Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta wykonywanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze
28.01.2019 Raport bieżący nr 4/2019 Informacja poufna – wstępna informacja o wynikach finansowych Emitenta za IV kwartał 2018 r.
23.01.2019 Raport bieżący nr 3/2019 Informacja uzyskana w trybie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej
21.01.2019 Raport bieżący nr 2/2019 Informacja uzyskana w trybie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej
08.01.2019 Raport bieżący nr 1/2019 Terminy publikacji raportów okresowych w 2019 r.
close
Ten serwis użytwa "ciasteczek" (cookies) aby ułatwić Ci dostęp do treści, a także w celu prowadzenia działań marketingowych i statystycznych. Zapisujemy i odczytujemy te tymczasowe informacje tylko w sposób dozwolony przez Twoją przeglądarkę. W jej ustawieniach możesz zmienić te preferencje zgodnie ze swoimi upodobaniami.