Raporty bieżące

13.12.2018 Raport bieżący nr 33/2018 Zakończenie Programu Motywacyjnego
26.11.2018 Raport bieżący nr 32/2018 Informacja o przekazaniu korekty skonsolidowanego raportu półrocznego PSr 2018
13.11.2018 Raport bieżący nr 31/2018 Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za III kwartał 2018 roku ji
05.11.2018 Raport bieżący nr 30/2018 informacja poufna zawarcie transakcji
29.10.2018 Raport bieżący nr 29/2018 informacja poufna wstępne dane III Q2018
11.09.2018 Raport bieżący nr 28/2018 Rejestracja przez Sąd zmian w Statucie
26.07.2018 Raport bieżący nr 27/2018 informacja poufna - wstępna informacja o wynikach finansowych Emitenta za II kwartał 2018 r.
12.07.2018 Raport bieżący nr 26/2018 nabycie akcji przez PZU S.A.
02.07.2018 Raport bieżący nr 25/2018 informacja poufna - dot. listu intencyjnego na dostawę wyposażenia linii produkcyjnych do nowej fabryki mebli w Suwałkach
26.06.2018 Raport bieżący nr 24/2018 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta
25.06.2018 Raport bieżący nr 22/2018 KOREKTA - Korekta raportu bieżącego nr 22/2018 w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej FABRYK MEBLI "FORTE" S.A.
21.06.2018 Raport bieżący nr 23/2018 Treść uchwał ZWZ
21.06.2018 Raport bieżący nr 22/2018 Powołanie Członków Rady Nadzorczej FABRYK MEBLI "FORTE" S.A.
21.06.2018 Raport bieżący nr 21/2018 - informacja uzyskana w trybie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych
19.06.2018 Raport bieżący nr 20/2018 Informacja uzyskana w trybie art. 69 ustawy o ofercie
19.06.2018 Raport bieżący nr 19/2018 - informacja poufna - zawarcie znaczącej umowy przez Emitenta
30.05.2018 Raport bieżący nr 18/2018 - informacja poufna dot. listu intencyjnego na dostawę wyposażenia linii produkcyjnych do nowej fabryki mebli w Suwałkach
25.05.2018 Raport bieżący nr 17/2018 Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ FABRYK MEBLI "FORTE" S.A. na dzień 21 czerwca 2018 roku wraz z projektami uchwał
09.05.2018 Raport bieżący nr 16/2018 Informacja poufna- zawarcie znaczącej umowy przez Emitenta
08.05.2018 Raport bieżący nr 15/2018 Rekomendacja w zakresie podziału zysku osiągniętego przez FABRYKI MEBLI "FORTE" S.A. za rok 2017
08.05.2018 Raport bieżący nr 14/2018 Powołanie osoby zarządzającej Emitenta wraz z życiorysem zawodowym
08.05.2018 Raport bieżący nr 13/2018 Rezygnacja osoby zarządzającej Emitenta
07.05.2018 Raport bieżący nr 12/2018 Informacja o przekroczeniu 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta
26.04.2018 Raport bieżący nr 11/2018 Informacja poufna - zawarcie znaczącej umowy przez Emitenta
25.04.2018 Raport bieżący nr 10/2018 Informacja poufna – wstępna informacja o wynikach finansowych Emitenta za I kwartał 2018 r.
24.04.2018 Raport bieżący nr 9/2018 Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta wykonywanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze
13.04.2018 Raport bieżący nr 8/2018 Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta wykonywanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze
12.04.2018 Raport bieżący nr 7/2018 Informacja poufna – podpisanie listu intencyjnego na dostawę wyposażenia linii produkcyjnych do nowej fabryki mebli w Suwałkach
11.04.2018 Raport bieżący nr 6/2018 Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta wykonywanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze - KOREKTA
10.04.2018 Raport bieżący nr 6/2018 Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta wykonywanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze
19.03.2018 Raport bieżący nr 5/2018 - Informacja poufna - powzięcie informacji o wydaniu pozwolenia na użytkowanie fabryki płyt wiórowych
07.02.2018 Raport bieżący nr 1/2018 KOR - Korekta raportu bieżącego nr 1/2018 dot. terminów publikacji raportów okresowych w 2018 rok
05.02.2018 Raport bieżący nr 4/2018 - Informacja poufna - zawarcie umowy z Pfleiderer Polska Sp. z o.o.
02.02.2018 Raport bieżący nr 3/2018 - Informacja poufna
31.01.2018 Raport bieżący nr 2/2018 - Informacja poufna – wstępna informacja o wynikach finansowych Emitenta za IV kwartał 2017 r.
31.01.2018 Raport bieżący nr 1/2018 - Terminy publikacji raportów okresowych w 2018 r.
close
Ten serwis użytwa "ciasteczek" (cookies) aby ułatwić Ci dostęp do treści, a także w celu prowadzenia działań marketingowych i statystycznych. Zapisujemy i odczytujemy te tymczasowe informacje tylko w sposób dozwolony przez Twoją przeglądarkę. W jej ustawieniach możesz zmienić te preferencje zgodnie ze swoimi upodobaniami.