Raporty bieżące

11.12.2017 Raport bieżący nr 32/2017 - Informacja poufna – otrzymanie decyzji od ubezpieczyciela należności o obniżeniu limitów kredytowych dla klientów ubezpieczonych w EULER HERMES S.A., należących do Grupy Steinhoff
07.12.2017 Raport bieżący nr 31/2017 - Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta wykonywanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze
06.12.2017 Raport bieżący nr 30/2017 - Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta wykonywanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze
04.12.2017 Raport bieżący nr 29/2017 - rejestracja przez Sąd podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta
23.10.2017 Raport bieżący nr 28/2017 -Informacja poufna - wstępna informacja o wynikach finansowych Emitenta za III kwartał 2017 r.
28.09.2017 Raport bieżący nr 27/2017 -Informacja poufna - zawarcie znaczącej umowy przez Emitenta
06.09.2017 Raport bieżący nr 26/2017 - Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii H Emitenta
30.08.2017 Raport bieżący nr 25/2017 -Warunkowa rejestracja akcji serii H Emitenta w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych
10.08.2017 Raport bieżący nr 24/2017 -Informacja poufna - zawarcie znaczącej umowy przez Emitenta
07.08.2017 Raport bieżący nr 23/2017 -Zawarcie umowy z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych Emitenta
02.08.2017 Raport bieżący nr 22/2017 -Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta wykonywanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze
01.08.2017 Raport bieżący nr 21/2017 -Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta wykonywanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze
31.07.2017 Raport bieżący nr 20/2017 -Informacja poufna - wstępna informacja o wynikach finansowych Emitenta za II kwartał 2017 r.
04.07.2017 Raport bieżący nr 19/2017 -Informacja poufna - zawarcie znaczącej umowy przez Emitenta
30.05.2017 Raport bieżący nr 18/2017 -Informacja o przekazaniu korekty raportu okresowego
23.05.2017 Raport bieżący nr 17/2017 - wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta
19.05.2017 Raport bieżący nr 16/2017 - Informacje udzielone akcjonariuszowi poza Walnym Zgromadzeniem na podstawie art. 428 § 5 Kodeksu spółek handlowych
17.05.2017 Raport bieżący nr 15/2017 - Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. w dniu 17 maja 2017 r.
17.05.2017 Raport bieżący nr 14/2017 - Powołanie Członka Rady Nadzorczej FABRYK MEBLI „FORTE” S.A.
17.05.2017 Raport bieżący nr 13/2017 - Decyzja Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie wypłaty dywidendy
28.04.2017 Raport bieżący nr 12/2017 - Zmiany w porządku obrad ZWZ FABRYK MEBLI "FORTE" SA zwołanego na dzień 17 maja 2017 roku
24.04.2017 Raport bieżący nr 11/2017 - Informacja poufna – wstępna informacja o przychodach i wyniku EBIT za I kwartał 2017 r.
12.04.2017 Raport bieżący nr 10/2017 - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FABRYK MEBLI FORTE SA
12.04.2017 Raport bieżący nr 9/2017 - Rezygnacja osoby nadzorującej Emitenta
11.04.2017 Raport bieżący nr 8/2017 - Rekomendacja dotycząca wypłaty dywidendy
04.04.2017 Raport bieżący nr 7/2017 - Informacja o transakcji na akcjach Emitenta wykonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze
22.03.2017 Raport bieżący nr 6/2017 - Informacja o przekazaniu korekty raportów okresowych PSr za półrocze 2016 roku i QSr za trzy kwartały 2016 roku
01.02.2017 Raport bieżący nr 5/2017 - Informacja poufna – zawarcie transakcji zamiany stopy procentowej
31.01.2017 Raport bieżący nr 4/2017 - Terminy publikacji raportów okresowych w 2017 r.
24.01.2017 Raport bieżący nr 3/2017 - Informacja poufna – wstępna informacja o wynikach finansowych Emitenta za IV kwartał 2016 r.
18.01.2017 Raport bieżący nr 2/2017 - Informacja poufna – zawarcie umowy joint venture
02.01.2017 Raport bieżący nr 1/2017 - zawiadomienie o przekroczeniu progu 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta
close
Ten serwis użytwa "ciasteczek" (cookies) aby ułatwić Ci dostęp do treści, a także w celu prowadzenia działań marketingowych i statystycznych. Zapisujemy i odczytujemy te tymczasowe informacje tylko w sposób dozwolony przez Twoją przeglądarkę. W jej ustawieniach możesz zmienić te preferencje zgodnie ze swoimi upodobaniami.