Raporty bieżące

15.12.2015 Raport bieżący nr 50/2015 - zawarcie przez Emitenta aneksu do znaczącej umowy
11.12.2015 Raport bieżący nr 49/2015 - zawarcie przez Emitenta aneksu do znaczącej umowy
07.12.2015 Raport bieżący nr 48/2015 - Wykup obligacji przez podmiot zależny od Emitenta
04.12.2015 Raport bieżący nr 47/2015 - Zawarcie znaczącej umowy przez Emitenta
02.12.2015 Raport bieżący nr 46/2015 - Podwyższenie hipoteki
24.11.2015 Raport bieżący nr 45/2015 - Zawarcie znaczącej umowy przez Emitenta
19.11.2015 Raport bieżący nr 44/2015 - Ustanowienie zastawu rejestrowego
16.11.2015 Raport bieżący nr 43/2015 - Zawarcie znaczącej umowy przez podmiot zależny od Emitenta
05.11.2015 Raport bieżący nr 42/2015 - Zawarcie aneksu do znaczącej umowy
03.11.2015 Raport bieżący nr 41/2015 - zawarcie znaczącej umowy przez Emitenta
29.10.2015 Raport bieżący nr 40/2015 - Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej
27.10.2015 Raport bieżący nr 39/2015 - Zmiana znaczącej umowy zawartej przez Emitenta
26.10.2015 Raport bieżący nr 38/2015 - Zawarcie znaczącej umowy skutkującej zbyciem przez spółkę zależną od Emitenta aktywów o znacznej wartości do spółki zależnej oraz zawarcie znaczącej umowy skutkującej nabyciem przez spółkę zależną aktywów o znacznej wartości
26.10.2015 Raport bieżący nr 37/2015 - Rejestracja przez Sąd podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta
22.10.2015 Raport bieżący nr 36/2015 - Otrzymanie oferty pomocy publicznej na realizację projektu inwestycyjnego przez podmiot zależny Emitenta
21.10.2015 Raport bieżący nr 35/2015 - Zawarcie znaczącej umowy przez Emitenta
19.10.2015 Raport bieżący nr 34/2015 - Zatwierdzenie przez Radę Nadzorczą Planu rozwoju mocy produkcyjnych FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. do roku 2021
25.09.2015 Raport bieżący nr 33/2015 - Ustanowienie zastawu rejestrowego
25.09.2015 Raport bieżący nr 32/2015 - Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej
22.09.2015 Raport bieżący nr 31/2015 - Zakończenie subskrypcji akcji serii G Emitenta
09.09.2015 Raport bieżący nr 30/2015 - Zawarcie przez Emitenta znacznej umowy ze spółką zależną
08.09.2015 Raport bieżący nr 29/2015 - Zawarcie znaczącej umowy skutkującej zbyciem przez Emitenta aktywów o znacznej wartości do spółki zależnej
24.08.2015 Raport bieżący nr 28/2015 - Zawarcie znaczącej umowy przez Emitenta
24.08.2015 Raport bieżący nr 27/2015 - Zawarcie znaczącej umowy przez Emitenta
19.08.2015 Raport bieżący nr 26/2015 - Rejestracja akcji serii G Emitenta w KDPW
19.08.2015 Raport bieżący nr 25/2015 - Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego na rynku podstawowym GPW akcji serii G Emitenta
12.08.2015 Raport bieżący nr 24/2015 - Rejestracja akcji serii G Emitenta w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych
27.07.2015 Raport bieżący nr 23/2015 - Objęcie akcji serii G w zamian za warranty subskrypcyjne serii C
27.07.2015 Raport bieżący nr 22/2015 - Ustanowienie zastawu rejestrowego
03.07.2015 Raport bieżący nr 21/2015 - Zawarcie znaczącej umowy przez Emitenta
26.06.2015 Raport bieżący nr 20/2015 - Zawarcie znaczącej umowy przez Emitenta
11.06.2015 Raport bieżący nr 19/2015 - Złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości spółki zależnej Emitenta
21.05.2015 Raport bieżący nr 18/2015 - Zawarcie umowy z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych Emitenta
20.05.2015 Raport bieżący nr 17/2015 - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta
19.05.2015 Raport bieżący nr 16/2015 - Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. w dniu 19 maja 2015 r.
19.05.2015 Raport bieżący nr 15/2015 - Powołanie Członka Rady Nadzorczej FABRYK MEBLI „FORTE” S.A.
19.05.2015 Raport bieżący nr 14/2015 - Decyzja Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie wypłaty dywidendy
13.05.2015 Raport bieżący nr 13/2015 - Kandydat do Rady Nadzorczej Emitenta
22.04.2015 Raport bieżący nr 12/2015 - Treść projektów uchwał na Walne Zgromadzenie Emitenta
22.04.2015 Raport bieżacy nr 11/2015 - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
22.04.2015 Raport bieżący nr 10/2015 - Rezygnacja osoby nadzorującej Emitenta
20.04.2015 Raport bieżący nr 9/2015 - Rekomendacja dotycząca wypłaty dywidendy
09.04.2015 Raport bieżący nr 8/2015 - Ustanowienie zastawu rejestrowego
17.03.2015 Raport bieżący nr 7/2015 - Rekomendacja dotycząca wypłaty dywidendy
04.02.2015 Raport bieżący nr 6/2015 - Jednolity tekst Statutu Emitenta
02.02.2015 Raport bieżący nr 5/2015 - Rezygnacja osoby zarządzającej Emitenta
28.01.2015 Raport bieżący nr 4/2015 - Terminy przekazywania raportów okresowych w 2015 roku
12.01.2015 Raport bieżący nr 3/2015 - Ustanowienie hipoteki
05.01.2015 Raport bieżący nr 2/2015 - Zawiadomienie o zbyciu akcji Emitenta
05.01.2015 Raport bieżący nr 1/2015 - Ustanowienie zastawu rejestrowego
close
Ten serwis użytwa "ciasteczek" (cookies) aby ułatwić Ci dostęp do treści, a także w celu prowadzenia działań marketingowych i statystycznych. Zapisujemy i odczytujemy te tymczasowe informacje tylko w sposób dozwolony przez Twoją przeglądarkę. W jej ustawieniach możesz zmienić te preferencje zgodnie ze swoimi upodobaniami.