Raporty bieżące

16.12.2009 Raport bieżący nr 30/2009 - jednolity tekst Statutu Emitenta
16.12.2009 Raport bieżący nr 29/2009 - powołanie Komitetu Audytu
16.12.2009 Raport bieżący nr 28/2009 - powołanie osób zarządzających Emitenta
07.12.2009 Raport bieżący nr 27/2009 - zawiadomienie o zbyciu akcji Emitenta
29.09.2009 Raport bieżący nr 26/2009 - zawiadomienie o zwiększeniu zaangażowania przez jednego z akcjonariuszy na WZ Emitenta
31.08.2009 Raport bieżący nr 25/2009 - korekta raportu półrocznego
09.08.2009 Raport bieżący nr 24/2009 - informacja dotycząca skonsolidowanego raportu półrocznego
24.06.2009 Raport bieżący nr 23/2009 - lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na WZW
24.06.2009 Raport bieżący nr 22/2009 - powołanie osoby nadzorującej Emitenta
24.06.2009 Raport bieżący nr 21/2009 - decyzja ZWZ Emitenta w sprawie wypłaty dywidendy
24.06.2009 Raport bieżący nr 20/2009 - treść uchwał podjętych przez ZWZ Emitenta
22.06.2009 Raport bieżący nr 19/2009 - ujawnienie stanu posiadania
22.06.2009 Raport bieżący nr 18/2009 - kandydat na członka RN wraz z publikacją CV kandydata
22.06.2009 Raport bieżący nr 17/2009 - rezygnacja osoby nadzorującej Emitenta
09.06.2009 Raport bieżący nr 15/2009 - zawiadomienie o nabyciu akcji Emitenta
09.06.2009 Raport bieżący nr 14/2009 - treść projektu uchwał na ZWZ Emitenta
08.06.2009 Raport bieżący nr 13/2009 - zawiadomienie o nabyciu akcji Emitenta
05.06.2009 Raport bieżący nr 12/2009 - zawiadomienie o zbyciu akcji Emitenta
04.06.2009 Raport bieżący nr 11/2009 - rekomendacja dotycząca wypłaty dywidendy
26.05.2009 Raport bieżący nr 10/2009 - porządek obrad ZWZ Emitenta
04.05.2009 Raport bieżący nr 9/2009 - wykaz informacji przekazywanych do publicznej wiadomości w roku 2008
24.03.2009 Raport bieżący nr 8/2009 - terminy przekazywania raportów okresowych- aktualizacja
03.03.2009 Raport bieżący nr 7/2009 - likwidacja oddziału Emitenta w Przemyślu
27.01.2009 Raport bieżący nr 3/2009 - rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego w podmiocie zależnym
14.01.2009 Raport bieżący nr 2/2009 - terminy przekazywania raportów okresowych w 2009 roku
close
Ten serwis użytwa "ciasteczek" (cookies) aby ułatwić Ci dostęp do treści, a także w celu prowadzenia działań marketingowych i statystycznych. Zapisujemy i odczytujemy te tymczasowe informacje tylko w sposób dozwolony przez Twoją przeglądarkę. W jej ustawieniach możesz zmienić te preferencje zgodnie ze swoimi upodobaniami.