Raporty bieżące

03.12.2008 Raport bieżący nr 27/2008 - rejestracja obniżenia kapitału zakładowego w podmiocie zależnym
01.12.2008 Raport bieżący nr 26/2008 - rezygnacja osoby zarządzającej Emitenta
19.11.2008 Raport bieżący nr 25/2008 - przekroczenie progu 5% ogólnej liczby głosów na WZW
16.09.2008 Raport bieżący nr 24/2008 - zawiadomienie o nabyciu akcji Emitenta
05.09.2008 Raport bieżący nr 23/2008 - nabycie aktywów znacznej wartości
12.08.2008 Raport bieżący nr 22/2008 - ostateczne rozliczenie kosztów emisji
08.07.2008 Raport bieżący nr 21/2008 - rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego w podmiocie zależnym
26.06.2008 Raport bieżący nr 20/2008 - wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
26.06.2008 Raport bieżący nr 19/2008 - powołanie osób zarządzających Emitenta
26.06.2008 Raport bieżący nr 18/2008 - lista akcjinariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ
26.06.2008 Raport bieżący nr 17/2008 - treść uchwał powziętych przez ZWZ
10.06.2008 Raport bieżący nr 15/2008 - treść projektów uchwał na ZWZ
10.06.2008 Raport bieżący nr 14/2008 - ustanowienie hipoteki kaucyjnej
28.05.2008 Raport bieżący nr 13/2008 - zawiadomienie o nabyciu akcji Emitenta
26.05.2008 Raport bieżący nr 10A/2008 - korekta raportu bieżącego nr 10 2008
20.05.2008 Raport bieżący nr 12/2008 - porządek obrad ZWZ Emitenta
20.05.2008 Raport bieżący nr 11/2008 - wykaz informacji przekazywanych do publicznej wiadomości w roku 2007
13.05.2008 Raport bieżący nr 10/2008 - nabycie aktywów znacznej wartości
08.05.2008 Raport bieżący nr 9/2008 - zawarcie przez Emitenta znaczącej umowy
21.02.2008 Raport bieżący nr 7/2008 - zawiadomienie o zbyciu akcji Emitenta
18.02.2008 Raport bieżący nr 6/2008 - zawiadomienie o nabyciu akcji Emitenta
15.02.2008 Raport bieżący nr 5/2008 - rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego w podmiocie zależnym
28.01.2008 Raport bieżący nr 4/2008 - terminy przekazywania raportów okresowych w 2008 roku
21.01.2008 Raport bieżący nr 3/2008 - zawiadomienie o nabyciu akcji Emitenta
21.01.2008 Raport bieżący nr 2/2008 - zawiadomienie o nabyciu akcji Emitenta
03.01.2008 Raport bieżący nr 1/2008 - zakres stosowania zasad ładu korporacyjnego
close
Ten serwis użytwa "ciasteczek" (cookies) aby ułatwić Ci dostęp do treści, a także w celu prowadzenia działań marketingowych i statystycznych. Zapisujemy i odczytujemy te tymczasowe informacje tylko w sposób dozwolony przez Twoją przeglądarkę. W jej ustawieniach możesz zmienić te preferencje zgodnie ze swoimi upodobaniami.