Raporty bieżące

28.10.2020 Raport bieżący nr 31 Informacja poufna - wstępna informacja o wynikach finansowych Emitenta za III kwartał 2020 r.
19.10.2020 Raport bieżący nr 30 - Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta wykonanych przez osobę blisko związaną z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze
16.10.2020 Raport bieżący nr 29 - informacja uzyskana w trybie art. 69 ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej
15.10.2020 Raport bieżący nr 28 - zakończenie przeglądu opcji strategicznych
15.10.2020 Raport bieżący nr 27 Informacja poufna - zawarcie znaczącej umowy przez Emitenta
14.10.2020 Raport bieżący nr 26 - Informacja uzyskana w trybie art. 69 ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej
14.10.2020 Raport bieżący nr 25 - Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta wykonanych przez osobę blisko związaną z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze
14.10.2020 Raport bieżący nr 24 - Informacja uzyskana w trybie art. 77 ust. 7, z art. 69 ust. 1 pkt 1) oraz art. 69 ust. 2 pkt 1a) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej
22.09.2020 Raport bieżący nr 23 - Stanowisko Zarządu Emitenta w sprawie wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki ogłoszonego przez MAFORM HOLDING LUXEMBOURG SARL
21.09.2020 Raport bieżący nr 22 Informacja poufna - zawarcie znaczącej umowy przez Emitenta
08.09.2020 Raport bieżący nr 21- Informacja o transakcji na akcjach Emitenta wykonanych przez osobę blisko związaną z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze
04.09.2020 Raport bieżący nr 20 - ujawnienie opóźnionej informacji poufnej
19.08.2020 Raport bieżący nr 19- zmiana terminu publikacji raportu okresowego skonsolidowanego za I półrocze 2020 roku
28.07.2020 Raport bieżący nr 18 Informacja poufna - wstępna informacja o wynikach finansowych Emitenta za II kwartał 2020 r.
16.07.2020 Raport bieżący nr 17 Informacja poufna - zawarcie znaczącej umowy przez Emitenta
03.07.2020 Korekta raportu bieżącego nr 14 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta
30.06.2020 Raport bieżący nr 16 Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta wykonanych przez osobę blisko związaną z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze
30.06.2020 Raport bieżący nr 15 Informacja uzyskana w trybie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej
26.06.2020 Raport bieżący nr 14 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta
22.06.2020 Raport bieżący nr 13 Treść uchwał ZWZ
25.05.2020 Raport bieżący nr 12 Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ FABRYK MEBLI "FORTE" S.A. na dzień 22 czerwca 2020 roku wraz z projektami uchwał
11.05.2020 Raport bieżący nr 11 - Informacja poufna - przyznanie świadczeń z FGŚP na dofinansowanie wynagrodzeń dla pracowników Emitenta
16.04.2020 Raport bieżący nr 10 - Informacja poufna - rozpoczęcie przeglądu opcji strategicznych
15.04.2020 Raport bieżący nr 9 - Informacja poufna - wstępna informacja o wynikach finansowych Emitenta za I kwartał 2020 r.
02.04.2020 Raport bieżący nr 8 - Informacja poufna - wpływ rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID -19 na działalność Emitenta
19.03.2020 Raport bieżący nr 7- zmiana terminu publikacji raportu okresowego rocznego skonsolidowanego i jednostkowego za 2019 rok
19.03.2020 Raport bieżący nr 6- Informacja poufna - wpływ rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID -19 na działalność Emitenta
16.03.2020 Raport bieżący nr 5- Informacja poufna - wpływ rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID -19 na działalność Emitenta
11.03.2020 Raport bieżący nr 4- informacja poufna – decyzja Zarządu Spółki dot. odwołania od decyzji o wyniku kontroli w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych za lata 2015-2017
02.03.2020 Raport bieżący nr 3/2020/ KOR Informacja poufna – informacja o wyniku kontroli w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych za lata 2015 – 2017 oraz jej wpływie na szacunkowe wyniki finansowe za rok 2019 – korekta raportu
02.03.2020 Raport bieżący nr 3- informacja poufna wyniki kontroli UCS
24.01.2020 Raport bieżący nr 2/2020 Informacja poufna – wstępna informacja o wynikach finansowych Emitenta za IV kwartał 2019 r.
24.01.2020 Raport bieżący nr 1/2020 Terminy publikacji raportów okresowych w 2020 r.
close
Ten serwis użytwa "ciasteczek" (cookies) aby ułatwić Ci dostęp do treści, a także w celu prowadzenia działań marketingowych i statystycznych. Zapisujemy i odczytujemy te tymczasowe informacje tylko w sposób dozwolony przez Twoją przeglądarkę. W jej ustawieniach możesz zmienić te preferencje zgodnie ze swoimi upodobaniami.