Rada nadzorcza

Skład Rady Nadzorczej wybranej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie (2018-2022):

 1. Zbigniew Mieczysław Sebastian – Przewodniczący Rady Nadzorczej.
  Zbigniew Mieczysław Sebastian jest absolwentem Politechniki Wrocławskiej. W roku 1978 uzyskał tytuł dr nauk technicznych. Od roku 1973 zatrudniony na Politechnice Wrocławskiej, początkowo jako doktorant, starszy asystent, a następnie jako adiunkt naukowo – dydaktyczny. W latach 1979 – 1980 pracował jako adiunkt na University of Missouri, USA. W latach 2001 – 2011 wykładowca w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nysie. W latach 2008 -2012 prorektor ds. współpracy z zagranicą w Wyższej Szkole Handlowej we Wrocławiu. Od 2003 r. członek Rady Naukowej, a od 2012 rektor Międzynarodowej Wyższej Szkoły Logistyki i Transportu we Wrocławiu. Od roku 1982 pracował w Przedsiębiorstwie Zagranicznym w Polsce kolejno jako szef produkcji, zastępca dyrektora ds. eksportu i importu, a następnie jako dyrektor naczelny. Od roku 1995 Przewodniczący Rady Nadzorczej Fabryk Mebli Forte S.A., a od 1996 Przewodniczący Rady Nadzorczej Wrocławskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A., w latach 1998- 2003 pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej Wrocławskiego Parku Technologicznego S.A. Od roku 1996 pełni funkcję Prezesa Dolnośląskiej Izby Gospodarczej. W latach 1999 – 2009 Członek Prezydium Krajowej Izby Gospodarczej, w tym w latach 2005 -2009 Wiceprezes KIG, a od roku 2009 Członek Rady KIG. Członek Społecznej Rady Gospodarczej oraz Komitetu ds. Współpracy z Zagranicą przy Marszałku Dolnego Śląska. Od roku 2003 zasiada we władzach Unii Izb Gospodarczych Łaby i Odry z siedzibą w Berlinie. Konsul Honorowy Chile we Wrocławiu. Złożony egzamin dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa poświadczony dyplomem nr 4767/2002 wydanym przez Ministerstwo Skarbu Państwa. Od roku 1995 członek Rady Nadzorczej FABRYK MEBLI „FORTE” S.A..
 2. Stanisław Krauz
  Stanisław Krauz jest absolwentem Wyższej Szkoły Ekonomicznej we Wrocławiu. Posiada uprawnienia biegłego rewidenta nr ew. 6445. W latach 1964-1988 biegły sądowy w zakresie księgowości i spraw gospodarczych. Od 1965 do 1989 roku pracował m.in. jako dyrektor administracyjny w Wyższej Szkole Rolniczej we Wrocławiu oraz jako zastępca dyrektora ds. ekonomicznych Wrocławskiego Centrum Materiałów Budowlanych. W latach 1990 do 2011 doradca w sprawach finansowo-księgowo-podatkowych w „Holding MF” z siedzibą we Wrocławiu. Od roku 1994 pełni funkcję członka Rady Nadzorczej FABRYK MEBLI „FORTE” S.A.
 3. Jerzy Smardzewski
  Prof. zw. dr hab. inż. Jerzy Smardzewski ukończył studia magisterskie na Wydziale Technologii Drewna Akademii Rolniczej w Poznaniu w 1986 roku. W 1991 roku uzyskał stopień naukowy doktora nauk technicznych, a następnie w 1998 roku doktora habilitowanego nauk leśnych w zakresie drzewnictwa, technologia drewna, meblarstwo. Tytuł naukowy profesora otrzymał w 2002 roku, a od 2008 roku jest zatrudniony na stanowisku profesora zwyczajnego w Katedrze Meblarstwa Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Odbył zagraniczne staże naukowe na Technische Universität Dresden (1989 r.), Aristotele University of Tessaloniki (2007 r.), Bartin University oraz Karabük University w Turcji (2012 r.). W latach 1997-2001 był dyrektorem ds. produkcji w fabryce mebli Balma S.A., a w 2008 Dyrektorem Generalnym Fabryki mebli Wiaza w Kostrzyniu Wlkp. Pełnił funkcję prodziekana ds. studiów na Wydziale Technologii Drewna Akademii Rolniczej w Poznaniu w latach 2002-2005. Funkcję Kierownika Katedry Meblarstwa piastuje od 2006 roku. W 2015 roku był stypendystą UMK w Toruniu jako profesor wizytujacy. Za osiągnięcia naukowe piętnastokrotnie został wyróżniony nagrodami Rektora macierzystej uczelni. W 1996 roku został wyróżniony Nagrodą Ministra Edukacji Narodowej, a w 2000 roku nagrodą Prezesa Rady Ministrów. Jego dorobek naukowy obejmuje łącznie ponad 370 publikacji i opracowań w tym 7 podręczników i 12 zgłoszeń patentowych.
  Niezależny Członek Rady Nadzorczej.
 4. Piotr Szczepiórkowski
  Ekspert w zakresie systemów emerytalnych, zarządzania aktywami i rynków kapitałowych. Posiada licencję doradcy inwestycyjnego (nr 136), jest członkiem rzeczywistym Polskiego Stowarzyszenia Aktuariuszy, członkiem CFA Society Poland (CFA Charterholder). Absolwent Wydziału Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Warszawskiej (1985). Rozpoczął prace zawodową jako asystent na macierzystym wydziale PW (1985-1990), następnie pracował w Ministerstwie Finansów (Departament Instytucji Finansowych) i Banku Gospodarstwa Krajowego (Departament Gospodarki Pieniężnej). Przez wiele lat (1993-2016) związany zawodowo z grupą Commercial Union Polska (obecnie Aviva Polska) zajmując kolejno stanowiska w Departamencie Finansowym Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie: księgowego (6 miesięcy stażu), Wicedyrektora Finansowego (12miesięcy), Wicedyrektora odpowiedzialnego za Inwestycje (Investment Director – 1995-1998). W tym okresie stworzył zasady procesu inwestycyjnego, opracował metodykę prowadzenia Funduszu Gwarantowanego i zbudował wiodący zespół inwestycyjny. Pracę w Commercial Union PTE rozpoczął (1999) na stanowisku Wiceprezesa Zarządu -Dyrektora Inwestycyjnego. Stworzył 10 osobowy zespół Departamentu Inwestycji odpowiedzialny za zarządzanie aktywami największego otwartego funduszu inwestycyjnego. W 2001 mianowany na stanowisko prezesa Zarządu PTE nadzorował proces sprzedażowy, marketing i działalność inwestycyjną Funduszu. Kierował pracami Komitetu Inwestycyjnego i Komitetu Strategicznego Towarzystwa. Członek Komisji Rewizyjnej Izby Gospodarczej Towarzystw Emerytalnych (IGTE). Aktywnie uczestniczył w pracach nad wprowadzeniem zasad Ładu Korporacyjnego na polskim rynku kapitałowym (jako członek Polskiego Instytutu Dyrektorów).W trakcie kariery zawodowej zrealizował program kształcenia prowadzący do uzyskania kwalifikacji ACCA zdając wszystkie 14 egzaminów, ukończył kursy Executive Management Development organizowane przez Ashridge Management School, CEDEP (Fontainebleau), Columbia University i Wharton School of Business ( w łącznym wymiarze ponad 13 tygodniowych sesji). Niezależny członek Rad Nadzorczych: Ipopema Securities, Ipopema TFI i NFI Octava.
 5. Jacek Tucharz
  Absolwent Szkoły Głównej Handlowej na Wydziale Handlu Zagranicznego. Posiada licencję maklera papierów wartościowych. Karierę zawodową rozpoczął w Biurze Maklerskim Powszechnego Banku Kredytowego S.A. zajmując kolejno stanowiska: Inspektora, Specjalisty, Maklera Papierów Wartościowych. Następnie przez trzy lata związany z XI Narodowym Funduszem Inwestycyjnym S.A. w Warszawie na stanowiskach: Analityka oraz Dyrektora Inwestycyjnego. W latach 1999-2002 oraz 2007-2009 związany z Trinity Management Sp. z o.o. zarządzającej aktywami Jupiter Narodowego Funduszu Inwestycyjnego S.A., 2002-2004 Dyrektor Departamentu Spółek Wiodących w PZU NFI Management sp. z o.o. W roku 2005 Wiceprezes Zarządu ds. finansowych w Zakładach Elektrotechniki Motoryzacyjnej ZELMOT S.A., w latach 2007-2012 - Prezes Zarządu Auto-Centrum Puławska sp. z o.o. , w okresie od maja 2013 do sierpnia 2014 roku Wiceprezes Zarządu Energiosynergia Technologie sp. z o.o. Niezależny członek Rad Nadzorczych reprezentujący inwestorów finansowych w spółkach: MPL GROUP S.A., PE Inwestycje sp. z o.o., Deutsche Securities S.A., Seco-Warwick S.A.
 6. Bernard Woźniak
  Dyrektor Finansowy z wieloletnim doświadczeniem pracy w wymagających sektorach: dóbr konsumpcyjnych, farmaceutycznym chemicznym i finansowym zarówno w Polsce jak i w Wielkiej Brytanii. Zarządzał zmianą poprzez określanie celów, przywództwo w zespole i sprawną komunikacje. Szczególnie bogate doświadczenia w zakresie tworzenia i rozwoju działów finansowych, integracji oraz restrukturyzacji operacyjnej, tworzeniu nowoczesnych rozwiązań dla księgowości, działu informatyki, działu zakupów, logistyki i działu obsługi klienta. Absolwent Wydziału Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Planowania i Statystyki - obecnie SGH. Od roku 2017 członek Rady Nadzorczej FABRYK MEBLI „FORTE” S.A..
  Niezależny Członek Rady Nadzorczej.
close
Ten serwis użytwa "ciasteczek" (cookies) aby ułatwić Ci dostęp do treści, a także w celu prowadzenia działań marketingowych i statystycznych. Zapisujemy i odczytujemy te tymczasowe informacje tylko w sposób dozwolony przez Twoją przeglądarkę. W jej ustawieniach możesz zmienić te preferencje zgodnie ze swoimi upodobaniami.