Polityka prywatności

 1. Informacje ogólne

  Niniejsza strona internetowa (dalej Portal) jest obsługiwana przez FABRYKI MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej (07-300 Ostrów Mazowiecka, ul. Biała 1) wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000021840, o kapitale zakładowym 23 901 084 PLN w całości opłaconym, posiadającą NIP: 7590005082, REGON: 550398784 (dalej Spółka).

  Polityka Prywatności określa zasady:

  1. przetwarzania danych osobowych użytkowników korzystających z Portalu,

  2. przechowywania informacji o użytkownikach na serwerze Spółki w formie logów,

  3. przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach użytkowników za pomocą plików cookies, tzw. ciasteczek.

  Portal pozyskuje dane od użytkowników w następujący sposób:

  1. poprzez dobrowolnie podawane informacje w formularzach (m.in. formularz kontaktowy, serwis powiadamiający, formularz aplikacyjny dla kandydatów do pracy, formularz dla dostawców),

  2. poprzez zapisywanie logów serwera www przez Spółkę,

  3. poprzez zapisywanie plików cookies na urządzeniach użytkowników.

 1. Dane osobowe zbierane w formularzach kontaktowych

  1. Portal zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkowników.

  2. Administratorem danych osobowych podanych przez użytkowników jest Spółka. Przekazywane dane osobowe są przechowywane i przetwarzane przez Spółkę zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2014.1182.j.t.).

  3. Dane osobowe podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, na przykład w celu kontaktu handlowego lub odpowiedzi na zadane pytanie.

  4. Dane użytkowników nie są udostępniane podmiotom trzecim, chyba, że użytkownik wyrazi na to zgodę.

  5. Użytkownicy mają w każdym czasie prawo do dostępu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.

  6. Portal może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).

 1. Logi serwera

  1. Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników Portalu są zapisywane w postaci logów na serwerze Spółki. Dane zbierane w ten sposób wykorzystywane są jedynie w celu administrowania Portalem.

  2. Dane zebrane w sposób opisany w niniejszym rozdziale nie pozwalają na identyfikację określonych osób.

  3. Przeglądane treści identyfikowane są za pomocą adresów URL. Dopuszcza się również możliwość zapisu informacji o przeglądarce użytkownika, adresie IP oraz dacie i godzinie wejścia.

 1. Pliki cookies

  1. Portal korzysta z plików cookies, które stanowią dane informatyczne, w szczególności w postaci plików tekstowych, które zapisywane są na urządzeniu końcowym użytkownika Portalu, mających na celu ułatwienie użytkownikom korzystanie z Portalu.

  2. Pliki cookies kojarzone są wyłącznie z przeglądarką danej stacji roboczej, zapewniając tym samym anonimowość użytkownika korzystającego z Portalu.

  3. Pliki cookies zawierają w szczególności nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

  4. Podmiotem zamieszczającym pliki cookies na urządzeniach końcowych użytkowników jest Spółka.

  5. Pliki cookies wykorzystywane są:

   1. w celach statystycznych, umożliwiających zrozumienie sposobów korzystania z Portalu przez użytkowników,

   2. w celu dostosowania Portalu do preferencji użytkownika, w szczególności jego odpowiedniego wyświetlenia,

   3. fakultatywnie w celu utrzymania sesji zalogowanego użytkownika, tak aby nie musiał dokonywać autoryzacji na każdej podstronie.

  1. Większość przeglądarek internetowych domyślnie akceptuje pliki cookies. Jednakże użytkownicy Portalu mogą w każdej chwili wyłączyć obsługę plików cookies lub ustawić przeglądarkę internetową w taki sposób, aby informowała o każdej próbie przesłania plików cookies. Szczegółowe informacje dotyczące obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach danej przeglądarki internetowej.

  2. Spółka informuje, iż ograniczenia w stosowaniu plików cookies mogą spowodować ograniczenia funkcjonalności Portalu, a w skrajnych przypadkach całkowicie uniemożliwić korzystanie z niego.

  3. Pliki cookies mogą być również wykorzystywane przez współpracujących ze Spółką partnerów.

close
Ten serwis użytwa "ciasteczek" (cookies) aby ułatwić Ci dostęp do treści, a także w celu prowadzenia działań marketingowych i statystycznych. Zapisujemy i odczytujemy te tymczasowe informacje tylko w sposób dozwolony przez Twoją przeglądarkę. W jej ustawieniach możesz zmienić te preferencje zgodnie ze swoimi upodobaniami.