PROJEKT 1

 

PROJEKT „Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego FABRYK MEBLI „FORTE” S.A.”

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020
Priorytet 2: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I
Działanie 2.1: „Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw” 
 

 

Instytucja Zarządzająca: Ministerstwo Rozwoju
Nazwa beneficjenta: FABRYKI MEBLI „FORTE” S.A.
Nr wniosku o dofinansowanie: POIR.02.01.00-00-0347/16
Wartość projektu: 11 171 425,80zł.
Kwota dofinansowania: 2 543 088,80zł
Rozpoczęcie realizacji projektu: 19.12.2016
Zakończenie realizacji projektu: 30.09.2019

Osoba do kontaktu:
Adriana Muszyńska
tel.: 607 496 023

O projekcie:

           Celem projektu jest utworzenie Centrum B+R (CBR) FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. poprzez budowę nowoczesnego budynku CBR i jego wyposażanie w wysokiej jakości aparaturę badawczą. W skład CBR wchodzą: Laboratorium badania płyt i mebli; Laboratorium analityczne; Hala technologiczna i biuro dla kadry CBR. Badania w CBR prowadzone będą wg Wieloletniej Agendy Badawczej, w obszarach: I. Nowoczesne technologie w produkcji mebli oraz II. Nowoczesne technologie w produkcji płyt drewnopochodnych, w których wyróżniono: 29 priorytetowych (realizacja w: 2018-2023) i 23 uzupełniających (2024:2030) działań B+R. Powstanie Centrum wzmocni potencjał firmy do prowadzenia działalności gospodarczej w dziedzinie B+R+I oraz pozwoli na wzmocnienie pozycji konkurencyjnej poprzez dostarczanie innowacyjnych produktów i usług bazujących na wynikach prac B+R. Utworzenie CBR to znacząca dywersyfikacja działań. firmy pozwalająca na prowadzenie na światowym poziomie prac B+R na rzecz firmy, podmiotów z grupy kapitałowej oraz innych podmiotów z rynku.

close
Ten serwis użytwa "ciasteczek" (cookies) aby ułatwić Ci dostęp do treści, a także w celu prowadzenia działań marketingowych i statystycznych. Zapisujemy i odczytujemy te tymczasowe informacje tylko w sposób dozwolony przez Twoją przeglądarkę. W jej ustawieniach możesz zmienić te preferencje zgodnie ze swoimi upodobaniami.