Ład korporacyjny

 1. Sprawozdania Rady Nadzorczej
 2. Dokumenty korporacyjne
 3. Reguła dotycząca zmiany podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

  Wybór biegłego rewidenta należy do Rady Nadzorczej Spółki. Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności ustawą z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, powołany przez Radę Nadzorczą Komitet Audytu FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. opracował politykę wyboru firmy audytorskiej uprawnionej do badania ustawowych sprawozdań finansowych FABRYK MEBLI „FORTE” S.A., a także procedurę wyboru firmy audytorskiej uprawnionej do badania sprawozdań finansowych FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. oraz politykę świadczenia przez firmę audytorską przeprowadzającą badanie, przez podmioty powiązane z tą firmą audytorską oraz przez członka sieci firmy audytorskiej dozwolonych usług niebędących badaniem na rzecz FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. Zgodnie z powołanymi dokumentami, analizę ofert na badanie sprawozdań przeprowadza Członek Zarządu Spółki odpowiedzialny za finanse, który swoją rekomendację dotyczącą wyboru firmy audytorskiej przedstawia Komitetowi Audytu. Następnie Komitet Audytu rekomenduje Radzie Nadzorczej Spółki co najmniej dwie firmy audytorskie, ze wskazaniem preferencji Komitetu Audytu, której firmie Komitet Audytu planuje powierzyć badanie sprawozdań. Ostateczną decyzję podejmuje Rada Nadzorcza Spółki w formie uchwały. Umowa z firmą audytorską zawierana jest na okres nie krótszy niż 2 lata z możliwością przedłużenia na kolejne oznaczone okresy z uwzględnieniem wynikających z przepisów zasad rotacji firmy audytorskiej i kluczowego biegłego rewidenta.

 4. Użyteczne strony
  1. Giełda Papierów Wartościowych - www.gpw.pl
  2. Komisja Nadzoru Finansowego - www.knf.gov.pl
  3. Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych - www.seg.org.pl
  4. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych - www.kdpw.pl
 5. Raporty dot. ładu korporacyjnego
 6. Informacja na temat stanu stosowania przez Spółkę zasad zawartych w zbiorze DOBRE PRAKTYKI SPÓŁEK NOTOWANYCH NA GPW 2021

Dbamy o Twoją prywatność

Gdy odwiedzasz dowolną stronę internetową, może ona przechowywać lub wyszukiwać informacje w przeglądarce, głównie w postaci plików cookie (tzw. ciasteczka). Aby poprawić efektywność serwisu, umożliwić integrację kanałów społecznościowych oraz lepiej dopasować ofertę do Twoich zainteresowań i preferencji, FORTE (razem ze swoimi partnerami) również przetwarza informacje dotyczące Twojej wizyty stosując cookies. Zaznaczamy, że zbierane pliki nie przechowują żadnych danych osobowych. Klikając na USTAWIENIA PLIKÓW COOKIE, możesz zarządzać swoimi zgodami i znaleźć więcej informacji o plikach cookie, z których korzystamy.

Wymagane:Zawsze aktywne

Te pliki cookie są niezbędne do działania witryny i nie można ich wyłączyć w naszych systemach. Zazwyczaj są one ustawiane wyłącznie w odpowiedzi na podejmowane przez Ciebie działania, które są równoznaczne z żądaniem usług, takich jak ustawienie preferencji prywatności, logowanie lub wypełnianie formularzy. Możesz ustawić przeglądarkę tak, aby blokowała lub ostrzegała Cię o tych plikach cookie, ale niektóre części witryny nie będą wtedy działać.

Funkcjonalne:

Te pliki cookie służą nam do analizowania sposobu korzystania z naszego serwisu. Zebrane dane pomagają wykrywać błędy i opracowywać nowe projekty. Pozwala nam to również na testowanie skuteczności naszego serwisu. Ponadto te pliki cookie dostarczają informacji do analizy reklamowej i marketingu.

Analityczne:

Te pliki cookie pozwalają nam zliczać wizyty i źródła odwiedzin, dzięki czemu możemy mierzyć i usprawniać wydajność naszej witryny. Pomagają nam dowiedzieć się, które strony i podstrony są najpopularniejsze i najmniej popularne, oraz zobaczyć, jak użytkownicy poruszają się po witrynie. Wszystkie informacje gromadzone przez te pliki cookie są agregowane (sumowane), w związku z czym - anonimowe.

Reklamowe:

Te pliki cookie mogą być ustawiane za pośrednictwem naszej witryny przez naszych partnerów reklamowych. Mogą być wykorzystywane przez te firmy do budowania profilu Twoich zainteresowań i wyświetlania odpowiednich reklam w innych witrynach. Nie przechowują bezpośrednio danych osobowych, ale opierają się na jednoznacznej identyfikacji przeglądarki i urządzenia internetowego. Jeśli nie zezwolisz na te pliki cookie, zobaczysz więcej reklam, niedopasowanych do Twoich preferencji.

Ustawienia plików cookie