Informacje finansowe

Skonsolidowany Raport roczny w tys. PLN 2017 2016 2015 2014 2013
Przychody netto ze sprzedaży 1 096 230 1 090 294 954 275 822 414 666 365
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 98 691 144 370 98 159 93 604 72 421
Zysk (strata) netto 77 070 110 385 84 373 75 152 57 920
Suma aktywów 1 482 036 1 173 986 738 350 638 730 554 854
Zobowiązania razem 846 075 621 590 259 892 217 446 170 247
Zobowiązania długoterminowe 562 881 399 245 41 095 105 085 76 581
Zobowiązania krótkoterminowe 283 194 222 345 218 797 112 361 93 666
Kapitał własny 635 961 552 396 478 458 421 284 384 607
Liczba akcji 23 930 769 23 901 084 23 901 084 23 751 084 23 751 084
Wartość księgowa na jedną akcję 26,57 23,11 20,02 17,74 16,19
Zysk (strata) na jedną akcję 3,22 4,62 3,53 3,16 2,44
EBITDA 125 637 167 069 117 847 110 441 89 089
Rentowność sprzedaży netto 7,0% 10,1% 8,8% 9,1% 8,7%

WIĘCEJ:

RAPORTY >
PREZENTACJE >
close
Ten serwis użytwa "ciasteczek" (cookies) aby ułatwić Ci dostęp do treści, a także w celu prowadzenia działań marketingowych i statystycznych. Zapisujemy i odczytujemy te tymczasowe informacje tylko w sposób dozwolony przez Twoją przeglądarkę. W jej ustawieniach możesz zmienić te preferencje zgodnie ze swoimi upodobaniami.