Informacje finansowe

Skonsolidowany Raport roczny w tys. PLN 2015 2014 2013 2012 2011
Przychody netto ze sprzedaży 954 275 822 414 666 365 560 531 527 208
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 98 159 93 604 72 421 41 731 48 354
Zysk (strata) netto 84 373 75 152 57 920 35 059 38 577
Suma aktywów 738 350 638 730 554 854 484 127 473 797
Zobowiązania razem 259 892 217 446 170 247 135 244 159 549
Zobowiązania długoterminowe 41 095 105 085 76 581 48 263 86 462
Zobowiązania krótkoterminowe 218 797 112 361 93 666 86 981 73 087
Kapitał własny 478 458 421 284 384 607 348 883 314 248
Liczba akcji 23 901 084 23 751 084 23 751 084 23 751 084 23 751 084
Wartość księgowa na jedną akcję 20,02 17,74 16,19 14,69 13,23
Zysk (strata) na jedną akcję 3,53 3,16 2,44 1,48 1,62
EBITDA 117 847 110 441 89 089 57 209 62 421
Rentowność sprzedaży netto 8,8% 9,1% 8,7% 6,3% 7,3%

WIĘCEJ:

RAPORTY >
PREZENTACJE >
close
Ten serwis użytwa "ciasteczek" (cookies) aby ułatwić Ci dostęp do treści, a także w celu prowadzenia działań marketingowych i statystycznych. Zapisujemy i odczytujemy te tymczasowe informacje tylko w sposób dozwolony przez Twoją przeglądarkę. W jej ustawieniach możesz zmienić te preferencje zgodnie ze swoimi upodobaniami.