Informacje finansowe

Skonsolidowany Raport roczny w tys. PLN 2016 2015 2014 2013 2012
Przychody netto ze sprzedaży 1 090 294 954 275 822 414 666 365 560 531
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 144 370 98 159 93 604 72 421 41 731
Zysk (strata) netto 110 385 84 373 75 152 57 920 35 059
Suma aktywów 1 173 986 738 350 638 730 554 854 484 127
Zobowiązania razem 621 590 259 892 217 446 170 247 135 244
Zobowiązania długoterminowe 399 245 41 095 105 085 76 581 48 263
Zobowiązania krótkoterminowe 222 345 218 797 112 361 93 666 86 981
Kapitał własny 552 396 478 458 421 284 384 607 348 883
Liczba akcji 23 901 084 23 901 084 23 751 084 23 751 084 23 751 084
Wartość księgowa na jedną akcję 23,11 20,02 17,74 16,19 14,69
Zysk (strata) na jedną akcję 4,62 3,53 3,16 2,44 1,48
EBITDA 167 069 117 847 110 441 89 089 57 209
Rentowność sprzedaży netto 10,1% 8,8% 9,1% 8,7% 6,3%

WIĘCEJ:

RAPORTY >
PREZENTACJE >
close
Ten serwis użytwa "ciasteczek" (cookies) aby ułatwić Ci dostęp do treści, a także w celu prowadzenia działań marketingowych i statystycznych. Zapisujemy i odczytujemy te tymczasowe informacje tylko w sposób dozwolony przez Twoją przeglądarkę. W jej ustawieniach możesz zmienić te preferencje zgodnie ze swoimi upodobaniami.