Informacje finansowe

Skonsolidowany Raport roczny w tys. PLN 2018 2017 2016 2015 2014
Przychody netto ze sprzedaży 1 107 298 1 096 230 1 090 294 954 275 822 414
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 72 503 98 691 144 370 98 159 93 604
Zysk (strata) netto 34 454 77 445 110 385 84 373 75 152
Suma aktywów 1 649 344 1 493 000 1 173 986 738 350 638 730
Zobowiązania razem 1 035 731 857 039 621 590 259 892 217 446
Zobowiązania długoterminowe 178 679 573 845 399 245 41 095 105 085
Zobowiązania krótkoterminowe 857 052 283 194 222 345 218 797 112 361
Kapitał własny 613 613 635 961 552 396 478 458 421 284
Liczba akcji 23 930 769 23 930 769 23 901 084 23 901 084 23 751 084
Wartość księgowa na jedną akcję 25,64 26,57 23,11 20,02 17,74
Zysk (strata) na jedną akcję 1,44 3,24 4,62 3,53 3,16
EBITDA 117 492 125 637 167 069 117 847 110 441
Rentowność sprzedaży netto 3,1% 7,1% 10,1% 8,8% 9,1%

WIĘCEJ:

RAPORTY >
PREZENTACJE >
close
Ten serwis użytwa "ciasteczek" (cookies) aby ułatwić Ci dostęp do treści, a także w celu prowadzenia działań marketingowych i statystycznych. Zapisujemy i odczytujemy te tymczasowe informacje tylko w sposób dozwolony przez Twoją przeglądarkę. W jej ustawieniach możesz zmienić te preferencje zgodnie ze swoimi upodobaniami.