Odpowiedzialni za środowisko

Jako jeden z największych europejskich producentów mebli do samodzielnego montażu postrzegamy ochronę środowiska zarówno w skali globalnej jak i lokalnej. Naszą działalność gospodarczą prowadzimy z troską i szacunkiem dla środowiska naturalnego, traktując racje ekologiczne na równi ze społecznymi i ekonomicznymi. Dokładamy wszelkich starań, aby propagować postawy proekologiczne oraz angażować się w projekty na rzecz ochrony środowiska.  

ODPOWIEDZIALNA PRODUKCJA

Systematycznie dążymy do osiągnięcia jakości produktu o standardach wyższych niż wymagają normy.

 • Optymalizujemy procesy produkcji i pakowania, by zapobiegać wytwarzaniu odpadów i ograniczać ilość zużywanych materiałów.
 • Rozwijamy energooszczędne technologie, by optymalizować procesy produkcyjne przy jednoczesnym ograniczeniu zużycia energii.
 • Dbamy o to, by pozyskiwane przez nas surowce spełniały najwyższe normy i posiadały odpowiednie certyfikaty umożliwiające zrównoważoną produkcję.

DZIAŁANIA PRO-ŚRODOWISKOWE

Stale monitorujemy nasze oddziaływania na środowisko, w obszarach działalności produkcyjnej, by chronić bioróżnorodność i dbać o przyrodę.

 • Stosujemy priorytet dla proekologicznych rozwiązań technologicznych w obszarze działalności produkcyjnej i inwestycyjnej.
 • Kontrolujemy legalność pozyskiwania drewna i wyrobów drzewnych, sprowadzanych z rynków pozaunijnych.
 • Segregujemy odpady i przekazujemy je wyłącznie odpowiedzialnym odbiorcom, którzy poddają je w pierwszej kolejności procesom odzysku i recyklingu.
 • Dbamy o ekologiczne rozwiązania w miejscu pracy poprzez minimalizację zużycia papieru w procesach planowania i zarządzania (dwustronny druk, elektroniczny obieg dokumentów),  utylizację tonerów czy segregację odpadów.
 • Aktywnie rozwijamy otwarty dialog z klientami, dostawcami, organami administracji, pracownikami oraz sąsiadami jako wyraz dbałości o to, by Nasze Fabryki były jak najmniej uciążliwe dla otoczenia. 

EDUKACJA EKOLOGICZNA

Naszymi działaniami chcemy rozwijać i kształtować świadomość ekologiczną wielu grup:

 • Naszych pracowników, poprzez m. in. szkolenia z zakresu segregacji odpadów i przestrzegania zasad określonych w ramach kompleksowego systemu selektywnej zbiórki odpadów, wytwarzanych na terenie poszczególnych zakładów.
 • Naszych dzieci, organizując zajęcia edukacyjno - ekologiczne w przedszkolu „Żółty Słonik”.
 • Naszych dostawców i współpracowników, preferując współpracę z tymi, którzy w odpowiedzialny sposób wypełniają obowiązki wobec środowiska, będącego naszym wspólnym dobrem.
close
Ten serwis użytwa "ciasteczek" (cookies) aby ułatwić Ci dostęp do treści, a także w celu prowadzenia działań marketingowych i statystycznych. Zapisujemy i odczytujemy te tymczasowe informacje tylko w sposób dozwolony przez Twoją przeglądarkę. W jej ustawieniach możesz zmienić te preferencje zgodnie ze swoimi upodobaniami.