SHAREHOLDERS

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 23.901.084 PLN i dzieli się na 23.901.084 akcji zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 1 PLN każda.
Lista Akcjonariuszy FABRYK MEBLI "FORTE" S.A. posiadających co najmniej 5% akcji w kapitale zakładowym, zgodnie z uzyskanymi zaświadczeniami od tych podmiotów.

 

* w tym Bentham Sp. z o. o. 2.050.000 akcji, 8,58% akcji w kapitale zakładowym i w ogólnej liczbie głosów

close
This website uses cookies to help you access the content thereof and also for marketing and statistical purposes. We save and read this temporary data in accordance with your web browser settings, which can be changed anytime according to your preferences.