AUFSICHTSRATSkład Rady Nadzorczej wybranej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie (2014-2018):

 1. Zbigniew Mieczysław Sebastian – Przewodniczący Rady Nadzorczej
  Zbigniew Mieczysław Sebastian jest absolwentem Politechniki Wrocławskiej. W roku 1978 uzyskał tytuł dr nauk technicznych. Od roku 1973 zatrudniony na Politechnice Wrocławskiej, początkowo jako doktorant, starszy asystent, a następnie jako adiunkt naukowo – dydaktyczny. W latach 1979 – 1980 pracował jako adiunkt na University of Missouri, USA. W latach 2001 – 2011 wykładowca w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nysie. W latach 2008 -2012 prorektor ds. współpracy z zagranicą w Wyższej Szkole Handlowej we Wrocławiu. Od 2003 r. członek Rady Naukowej, a od 2012 rektor Międzynarodowej Wyższej Szkoły Logistyki i Transportu we Wrocławiu. Od roku 1982 pracował w Przedsiębiorstwie Zagranicznym w Polsce kolejno jako szef produkcji, zastępca dyrektora ds. eksportu i importu, a następnie jako dyrektor naczelny. Od roku 1995 Przewodniczący Rady Nadzorczej Fabryk Mebli Forte S.A., a od 1996 Przewodniczący Rady Nadzorczej Wrocławskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A., w latach 1998- 2003 pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej Wrocławskiego Parku Technologicznego S.A. Od roku 1996 pełni funkcję Prezesa Dolnośląskiej Izby Gospodarczej. W latach 1999 – 2009 Członek Prezydium Krajowej Izby Gospodarczej, w tym w latach 2005 -2009 Wiceprezes KIG, a od roku 2009 Członek Rady KIG. Członek Społecznej Rady Gospodarczej oraz Komitetu ds. Współpracy z Zagranicą przy Marszałku Dolnego Śląska. Od roku 2003 zasiada we władzach Unii Izb Gospodarczych Łaby i Odry z siedzibą w Berlinie. Konsul Honorowy Chile we Wrocławiu. Złożony egzamin dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa poświadczony dyplomem nr 4767/2002 wydanym przez Ministerstwo Skarbu Państwa. Od roku 1995 członek Rady Nadzorczej FABRYK MEBLI „FORTE” S.A..
 2. Tomasz Domagalski
  Tomasz Domagalski jest absolwentem Politechniki Warszawskiej, Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych, Instytutu Automatyki i Informatyki Stosowanej oraz Akademii Ekonomicznej w Krakowie. W latach 1996-1999 zatrudniony był w Polkomtel S.A., w latach 1999-2000 pracował jako analityk sprzedaży w PTE BIG Banku Gdańskiego. Od roku 2000 do 2002 zatrudniony był w PZU S.A., początkowo jako starszy konsultant w Biurze Projektów PZU S.A., następnie jako zastępca dyrektora Biura Projektów odpowiedzialny za zarządzanie i nadzór portfelem projektów strategicznych w Grupie PZU. W latach 2002-2004 pracował na stanowisku international project manager w EuroCross Int. (Holandia) odpowiadając za wdrożenie i rozbudowę projektu Eureko Assistance. W okresie 2005-2006 w PZU S.A. zajmował stanowiska kierownika projektu PZU Assistance oraz dyrektora ds. likwidacji szkód zagranicznych PZU S.A. W latach 2007-2013 prezes zarządu PZM Autotour Sp. z o.o. Od roku 2013 pełni funkcję prezesa zarządu Autoonline Sp. z o.o.. Tomasz Domagalski pełnił funkcję członka Rady Nadzorczej m.in. w spółkach: Fagum Stomil S.A., ICH Center S.A., BLOS Sp. z o.o., Starter Sp z o.o., TETA S.A. oraz Przewodniczącego Rady Nadzorczej w spółce SOS Services Ukraine. Od roku 2009 członek Rady Nadzorczej FABRYK MEBLI „FORTE” S.A..
  Niezależny Członek Rady Nadzorczej.
 3. Bernard Woźniak
  Dyrektor Finansowy z wieloletnim doświadczeniem pracy w wymagających sektorach: dóbr konsumpcyjnych, farmaceutycznym chemicznym i finansowym zarówno w Polsce jak i w Wielkiej Brytanii. Zarządzał zmianą poprzez określanie celów, przywództwo w zespole i sprawną komunikacje. Szczególnie bogate doświadczenia w zakresie tworzenia i rozwoju działów finansowych, integracji oraz restrukturyzacji operacyjnej, tworzeniu nowoczesnych rozwiązań dla księgowości, działu informatyki, działu zakupów, logistyki i działu obsługi klienta. Absolwent Wydziału Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Planowania i Statystyki - obecnie SGH. Od roku 2017 członek Rady Nadzorczej FABRYK MEBLI „FORTE” S.A..
  Niezależny Członek Rady Nadzorczej
 4. Stanisław Krauz
  Stanisław Krauz jest absolwentem Wyższej Szkoły Ekonomicznej we Wrocławiu. Posiada uprawnienia biegłego rewidenta nr ew. 6445. W latach 1964-1988 biegły sądowy w zakresie księgowości i spraw gospodarczych. Od 1965 do 1989 roku pracował m.in. jako dyrektor administracyjny w Wyższej Szkole Rolniczej we Wrocławiu oraz jako zastępca dyrektora ds. ekonomicznych Wrocławskiego Centrum Materiałów Budowlanych. W latach 1990 do 2011 doradca w sprawach finansowo-księgowo-podatkowych w „Holding MF” z siedzibą we Wrocławiu. Od roku 1994 pełni funkcję członka Rady Nadzorczej FABRYK MEBLI „FORTE” S.A..
 5. Jerzy Smardzewski
  Prof. zw. dr hab. inż. Jerzy Smardzewski ukończył studia magisterskie na Wydziale Technologii Drewna Akademii Rolniczej w Poznaniu w 1986 roku. W 1991 roku uzyskał stopień naukowy doktora nauk technicznych, a następnie w 1998 roku doktora habilitowanego nauk leśnych w zakresie drzewnictwa, technologia drewna, meblarstwo. Tytuł naukowy profesora otrzymał w 2002 roku, a od 2008 roku jest zatrudniony na stanowisku profesora zwyczajnego w Katedrze Meblarstwa Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Odbył zagraniczne staże naukowe na Technische Universität Dresden (1989 r.), Aristotele University of Tessaloniki (2007 r.), Bartin University oraz Karabük University w Turcji (2012 r.). W latach 1997-2001 był dyrektorem ds. produkcji w fabryce mebli Balma S.A., a w 2008 Dyrektorem Generalnym Fabryki mebli Wiaza w Kostrzyniu Wlkp. Pełnił funkcję prodziekana ds. studiów na Wydziale Technologii Drewna Akademii Rolniczej w Poznaniu w latach 2002-2005. Funkcję Kierownika Katedry Meblarstwa piastuje od 2006 roku. W 2015 roku był stypendystą UMK w Toruniu jako profesor wizytujacy. Za osiągnięcia naukowe piętnastokrotnie został wyróżniony nagrodami Rektora macierzystej uczelni. W 1996 roku został wyróżniony Nagrodą Ministra Edukacji Narodowej, a w 2000 roku nagrodą Prezesa Rady Ministrów. Jego dorobek naukowy obejmuje łącznie ponad 370 publikacji i opracowań w tym 7 podręczników i 12 zgłoszeń patentowych.
  Niezależny Członek Rady Nadzorczej.
close
Diese Seite nutzt Cookies, um Ihnen den Zugang zu ihren Inhalten zu erleichtern, sowie zur Durchführung von Marketingaktivitäten und Statistiken. Diese temporären Informationen werden von uns nur in der durch Ihre Browsereinstellungen gestatteten Weise gespeichert und gelesen. Diese Einstellungen können Sie nach Ihren Vorlieben ändern.